Časté dotazyJaká bude cena elektřiny od LAMA energy a.s.?

Stejně jako u ostatních dodavatelů aktualizuje LAMA energy a.s. své ceníky zpravidla jednou za rok. LAMA energy a.s. zákazníkům z řad domácností garantuje výrazně nižší cenu energií, než je cena dominantního dodavatele v dané lokalitě.


Jak často můžu změnit dodavatele elektřiny?

Zákazníci kategorie domácnosti mohou změnit svého dodavatele v souladu se smlouvou o dodávkách elektřiny uzavřené se současným dodavatelem.


Budu platit nějaké poplatky za změnu dodavatele elektřiny?

Změna dodavatele je bezplatná a nejsou s ní spojené žádné náklady ze strany zákazníka.


Jaké technické změny musím udělat v případě změny dodavatele elektřiny?

V případě změny dodavatele elektřiny nemusíte provádět žádné technické změny, vše zůstává tak, jak máte nyní u současného dodavatele elektřiny.


Musím ukončit smlouvu se současným dodavatelem elektřiny?

Smlouva se současným dodavatelem elektřiny musí být ukončena, a to v souladu s jejími podmínkami. Pokud se nebudete chtít starat o nic, vyřídíme vše za Vás. Sdělíte nám název Vašeho současného dodavatele elektřiny a udělíte nám plnou moc k provedení veškerých právních úkonů spojených se změnou dodavatele elektřiny.


Vyplatí se mi zůstat u společnosti LAMA energy a.s.?

Ano, protože naše společnost Vám kromě výrazné slevy oproti dominantnímu dodavateli při odběru garantuje i další výhody. Jsme členy kapitálově silné skupiny, která těží plyn na jižní Moravě. Nevymýšlíme si žádné skryté poplatky a další finty.


Co mám dělat, když mám poruchu na elektroměru?

Volejte pohotovostní linku příslušného provozovatele distribuční soustavy. O této skutečnosti nás prosím informujte prostřednictvím naší telefonní linky (840 111 310).


Jak zjistím datum platnosti a účinnosti smlouvy?

Datum platnosti smlouvy nastane datem podpisu smluvních stran. Datum účinnosti smlouvy nastane následující kalendářní den po dni ukončení smlouvy s předcházejícím dodavatelem elektřiny.


Co se stane, pokud dodavatel elektřiny zkrachuje?

V takovém případě má odběratel možnost požádat v souladu s § 12a energetického zákona u dodavatele poslední instance o dodávku elektřiny za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance je povinen tuto dodávku zajistit s výjimkou zjištění neoprávněného odběru.