VelkoodběrateléU dodávek spadajících do skupiny VELKOODBĚR uplatňujeme INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, protože jedině tak dokážeme uspokojit potřeby širokého spektra odběratelů elektřiny.

Věříme, že se nám společně s Vámi podaří najít optimální smluvní ujednání a že se i VY stanete naším spokojeným odběratelem elektřiny.

Pro vypracování konkrétní nabídky elektřiny POTŘEBUJEME znát:

  • Hodinový odběrový diagram
  • Vaše kontaktní údaje pro zaslání nabídky

Prosíme zašlete požadované informace na adresu dispecink@lamaenergy.cz.

velkoodběratelé

Individuální přístup uplatňujeme především v oblasti:

  • variability dodávek elektřiny
  • kumulace odběrných míst v rámci společnosti
  • kumulace společností v rámci holdingu, asociaci apod.
  • ceny elektřiny, její struktury a tvorby
  • víceletých kontraktů

Kontakt pro stávající zákazníky velkoodběru:

Telefon: 840 111 310
Fax: 553 622 073
dispecink@lamaenergy.cz